Asociația Envision este operator de date cu caracter personal înscris în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 30753.

Asociaţia Asociația Envision se obligă să respecte confidenţialitatea identităţii oricărui utilizator – persoană fizică, care accesează platforma redirectionezdoilasuta.ro. În măsura în care utilizatorilor li se va solicita furnizarea oricărei informaţii privind datele proprii cu caracter personal, aceștia o vor face în mod voluntar, prin acceptarea termenilor şi condiţiilor disponibile pe platformă.

Ori de câte ori se vor colecta date cu caracter personal de către Asociația Envision, scopul colectării îl constituie informări care privesc proiectele Asociaţiei Envision, ale colaboratorilor şi oraganizațiilor beneficiare ale proiectelor acesteia, efectuarea donațiilor online și offline și statistici cu privire la utilizarea site-urilor web ale Asociației.

Asociația Envision va lua toate măsurile necesare protejării securităţii informaţiilor furnizate în mod voluntar de către utilizatori şi nu va comunica respectivele informaţii niciunei alte entităţi, persoană fizică sau juridică, cu excepţia organizaţiilor partenere pentru care utilizatorul donează sau face fundraising şi a situaţiilor în care dezvăluirea este permisă/impusă de către legislaţia aplicabilă.

Asociația Envision aduce la cunoştinţă fiecărui utilizator – persoana fizică, ale cărui date cu caracter personal sunt prelucrate, că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, beneficiază de următoarele drepturi:

  • dreptul de a fi informat;
  • dreptul de acces la şi intervenţie asupra datelor cu caracter personal prelucrate de către Asociația Envision;
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
  • dreptul de a se adresa justiţiei.

Utilizatorii persoane fizice ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Asociația Envision au posibilitatea de a se opune, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară, prelucrării respectivelor date de către Asociația Envision. Suplimentar, utilizatorii persoane fizice menţionaţi mai sus, au posibilitatea de a se opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, că datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele Asociației Envision sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unui terţ într-un asemenea scop. Pentru exercitarea drepturilor indicate în acest paragraf, persoanele vizate vor înainta o cerere scrisă sau în format electronic prin email către Asociația Envision în care vor arăta dreptul de care înţeleg să uzeze, motivul pentru care solicită exercitarea unui anumit drept şi acţiunea pe care o aşteaptă din partea Asociației Envision. Datele de contact pentru trimiterea cererii sunt disponibile in sectiunea XIII.

Prin apăsarea butonului “Donează”, declar că am citit şi înţeles menţiunile de mai sus şi că sunt de acord să respect termenii şi condiţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate în acest document.